Alimentatieplicht; hoe werkt dit?

Ouders met minderjarige kinderen moeten na hun scheiding een ouderschapsplan opstellen. Zo’n ouderschapsplan biedt duidelijkheid voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Heldere informatie zal kinderen helpen om de scheiding van hun ouders goed te kunnen verwerken. Bovendien kan een ouderschapsplan helpen om een vechtscheiding over de ruggen van de kinderen te voorkomen. Alimentatieplicht is een onderdeel dat onder andere kan worden verwerkt in het ouderschapsplan.

De hoogte van de alimentatie

Na een scheiding behouden beide partners het recht op omgang met hun kinderen en hebben zij de plicht om te zorgen voor opvoeding en verzorging. De alimentatieplicht is de financiële regeling die wordt afgesproken. In eerste instantie moet je samen met je ex-partner dit bedrag bepalen. De rechter beoordeelt of het bedrag reëel is. Wanneer het voorgestelde bedrag te laag is of de partners er samen niet uit kunnen komen, stelt de rechter een alimentatiebedrag vast. Jaarlijks kan dit bedrag iets wijzigen omdat deze wordt geïndexeerd op basis van de lonen. De hoogte van de lonen wordt jaarlijks gewijzigd en daarmee dus ook de hoogte van de kinderalimentatie. De alimentatieplicht wijzigt dus niet elk jaar, maar de hoogte van het bedrag wel. Dit gaat automatisch op 1 januari van elk nieuw jaar.

Het wijzigen van de alimentatie

alimentatieplichtNaast het jaarlijks indexeren van de hoogte van de kinderalimentatie, is de leeftijd van de kinderen van belang voor de hoogte van het bedrag. De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar, maar wanneer kinderen tussen de 18 en 21 jaar zijn en studiefinanciering krijgen, kan dit in invloed zijn op de hoogte van het bedrag. Wanneer je persoonlijke omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld omdat je je baan verliest, kan de hoogte van het alimentatiebedrag worden aangepast met behulp van de rechter. Wanneer je de alimentatieplicht dus wilt vaststellen, wijzigen of beëindigen is de tussenkomst van een rechter noodzakelijk.

Het niet voldoen van de alimentatieplicht

Wanneer je ex-partner niet voldoet aan de alimentatieplicht, is het mogelijk om aan te kloppen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Zij kunnen dan de alimentatie voor je innen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van je ex-partner. Naast de alimentatieplicht is het op financieel gebied rondom de kinderen belangrijk om rekening te houden met de kinderbijslag. Deze wordt in principe uitgekeerd aan de ouder waar de kinderen bij wonen. Wanneer er sprake is van co-ouderschap, kan de kinderbijslag ook verdeeld worden tussen de beide ouders.