Echtscheidingsadvocaat

Als je denkt aan een echtscheidingsadvocaat, dan denk je misschien meteen aan een vechtscheiding. Als je in goed overleg uit elkaar gaat dan heb je tenslotte toch geen echtscheidingsadvocaat nodig? Niets is echter minder waar. Als je gaat scheiden, dan ontkom je niet aan een bezoekje aan de echtscheidingsadvocaat. Alleen hij of zij kan het verzoek tot scheiding bij de rechtbank indienen. Zelfs dus als jij en je (ex-) partner geen onenigheid hebben over de verdeling van de inboedel, het meteen duidelijk was wie er in het huis mocht blijven wonen en er ook geen twijfel was over waar de kinderen het merendeel van de tijd zullen verblijven, dan zal je toch een keer een echtscheidingsadvocaat spreken. Dat zegt dus niets over het verloop van je scheiding. In dit artikel lees je meer over wat een echtscheidingsadvocaat doet en wanneer je niet langer gebruik zult maken van één gezamenlijke echtscheidingsadvocaat, maar jij en je (ex-)partner allebei een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm nemen.

Als jij hebt besloten dat je niet langer met je (ex-)partner verder wil in het leven en dus wil scheiden, dan betekent dit dat een echtscheidingsadvocaat bij de rechtbank een verzoekschrift tot scheiding in moet dienen. Deze handeling kan momenteel alleen door een echtscheidingsadvocaat worden uitgevoerd en dus niet door jou zelf of een notaris. Staatssecretaris Teeven heeft echter geopperd om deze procedure in de toekomst te veranderen. Als het aan hem ligt kunnen koppels die uit elkaar willen dan ook zonder tussenkomst van een echtscheidingsadvocaat en de rechtbank scheiden. Je huwelijk zou dan ontbonden worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt echter uitsluitend voor koppels zonder minderjarige kinderen; zo’n 14.000 van de jaarlijks 35.000 scheidingen. Dit zou het proces van scheiden sneller en goedkoper kunnen maken. Onder andere omdat je bespaart op de kosten van de echtscheidingsambtenaar. Door kritiek op deze procedure – er zou onder andere makkelijk misbruik gemaakt kunnen worden van kwetsbare (ex-)partners doordat er geen controle is op de verdeling van onder andere de boedel – is het nog niet mogelijk om op deze manier te scheiden. Dat betekent dat je vandaag de dag nog steeds een echtscheidingsadvocaat nodig hebt om uit elkaar te gaan met jouw (ex-)partner.

Echtscheidingsadvocaat ook verplicht bij mediation-proces

echtscheidingsadvocaatZeggen dat de taak van de echtscheidingsadvocaat uitsluitend het indienden van het verzoekschrift tot scheiding is, is echter een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Een echtscheidingsadvocaat dient altijd zijn cliënten te zien en op die manier dus ook in te schatten of er geen misbruik wordt gemaakt van één van beide (ex-)partners bij bijvoorbeeld de verdeling van de boedel. Je kan er bijvoorbeeld aan denken dat één van beide (ex-)partners de ander onder druk zet om met een bepaalde verdeling akkoord te gaan, dat één van beide (ex-)partners niet geletterd is en daardoor niet in staat de scheiding te overzien of dat één van beide (ex-)partners onvoldoende inzicht heeft in de financiële situatie. De echtscheidingsadvocaat dient dit tijdens een gesprek te signaleren. Mocht er dergelijke signalen zijn, dan is de echtscheidingsadvocaat degene die moet ingrijpen. Waarschijnlijk zal dit resulteren in het feit dat beide (ex-)partners allebei een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm nemen.

Als de echtscheidingsadvocaat een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank, dan kan hij of zij namens jou en je (ex-)partner ook meteen een zogenaamd echtscheidingsconvenant toevoegen. Dit is een document waarin alle gemaakte afspraken tussen jou en je (ex-)partner op papier worden gezet. Bijvoorbeeld over of er alimentatie betaald dient te worden en hoeveel, hoe de inboedel verdeeld zal worden en wat er gedaan wordt met betrekking tot de opvoeding van jullie kinderen. Dit document kan je door de rechter laten bekrachtigen, dat betekent dat je bijvoorbeeld een deurwaarder op je (ex-)partner kan afsturen als hij of zij niet de financiële afspraken nakomt.

Rol echtscheidingsadvocaat samengevat

Kort samengevat: heb je als jij wil scheiden van je (ex-)partner in principe maar één echtscheidingsadvocaat nodig. Deze dient bij de rechtbank jullie verzoekschrift tot scheiding in. De echtscheidingsadvocaat is de enige persoon die deze handeling kan verrichten. Als jij eenzijdig de scheiding aanvraagt – dus door een advocaat een verzoekschrift tot scheiding naar de rechtbank laat sturen namens jou en niet namens jouw (ex-)partner en jou – dan heeft jouw echtscheidingsadvocaat de taak om jouw (ex-)partner binnen twee weken te informeren over het feit dat jij dit verzoekschrift hebt laten indienen. Als jij in goed overleg met jouw (ex-)partner uit elkaar gaat dan heb jij in principe voldoende aan één echtscheidingsadvocaat. Als jij en je (ex-)partner er echter niet samen uitkomen zullen jullie allebei een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm nemen. Je kan een echtscheidingsadvocaat uitsluitend gebruiken voor het indienden van het verzoekschrift tot scheiding, maar je kan de echtscheidingsadvocaat ook laten helpen bij het opstellen van het scheidingsconvenant. In dit document staan de afspraken die tijdens de scheiding gemaakt worden. In de toekomst is het wellicht mogelijk om zonder tussenkomst van een echtscheidingsadvocaat van je partner te scheiden, als het aan staatssecretaris Teeven ligt. Dit zou gelden voor koppels zonder minderjarige kinderen, maar het wetsvoorstel is nog niet door de tweede kamer heen.