Echtscheidingsconvenant

Als jij hebt besloten dat je wil scheiden dan betekent dit niet alleen het einde van je relatie op emotioneel gebied, maar ook dat je zakelijk een overeenkomst beëindigd. Je verbreekt een soort van contract dat vervangen wordt door een nieuw contract; het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een document dat je samen met je (ex-)partner opstelt en waarin de gemaakte overeenkomsten op papier gezet worden. Zo staat er in het echtscheidingsconvenant bijvoorbeeld hoeveel alimentatie jij aan je (ex-)partner zal betalen, op welke manier jullie de gezamenlijke inboedel zullen verdelen, wat er wordt gedaan met het koophuis, wanneer de kinderen bij wie zijn en hoe het pensioen in de toekomst verdeeld wordt. Concreet is het echtscheidingsconvenant dus een document waarin zwart op wit wordt gezet over welke afspraken jij en je (ex-)partner voor de toekomst maken op het moment dat jullie uit elkaar gaan.

Als jij besluit dat jij niet langer met je (ex-)partner verder wil en dus wil scheiden, dan betekent dit dat een advocaat voor jou een verzoekschrift tot scheiding bij de rechter. Hier heb je altijd een advocaat voor nodig en kun je dus niet zelf doen. Vaak wordt bij het verzoek tot echtscheiding ook het echtscheidingsconvenant toegevoegd, maar dit hoeft niet. Omdat het echtscheidingsconvenant vaak al toegevoegd wordt aan het verzoek tot echtscheiding, wordt het echtscheidingsconvenant vaak opgesteld met behulp van de advocaat van jou en je (ex-)partner. Dat hoeft echter niet. Je kunt het echtscheidingsconvenant ook zelf opstellen of met behulp van een notaris. Als je minderjarige kinderen hebt met jouw (ex-)partner dan moet er een ouderschapsplan worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Een ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht als je gaat scheiden met minderjarige kinderen. In een dergelijke plan staan de afspraken die je maakt met betrekking tot je kinderen bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, op welke manier jij en jouw (ex-)partner elkaar informeren over de ontwikkeling van jullie kind(eren) en hoe jullie omgaan met de kosten van de verzorging en opvoeding.

echtscheidingsconvenantAls je besluit dat je wil scheiden van je (ex-)partner ben je echter niet verplicht een echtscheidingsconvenant op te stellen. Je kunt ook zelf een document opstellen waarin je een aantal afspraken op papier zet. Echter door het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten maken van de zogenaamde beschikking worden de afspraken die in het echtscheidingsconvenant zijn gemaakt afdwingbaar. Dat betekent dat jij bijvoorbeeld de deurwaarder op je (ex-)partner kan afsturen als hij of zij bijvoorbeeld niet de nagemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie nakomt. Het echtscheidingsconvenant heeft dan een zogenaamde executoriale titel gekregen.

Echtscheidingsconvenant als bron voor vechtscheidingen

Als jij en jouw (ex-)partner het meteen eens kunnen worden over de inhoud van het echtscheidingsconvenant dan voorkom je ook een zogenaamde vechtscheiding. Als je namelijk beiden akkoord bent met het echtscheidingsconvenant dan kun je een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Het echtscheidingsconvenant dient dan als bijlage. Hierbij wordt de echtscheiding versneld afgerond  (de rechter zal de afspraken uit het echtscheidingsconvenant uitsluitend bekrachtigen) en voorkom je dat je tegenover elkaar komt te staan in de rechtbank. Bij een gezamenlijke overeenkomst hoef je dus maar één advocaat worden ingehuurd. Als je het niet eens wordt dan wordt de inhoud van het echtscheidingsconvenant de inzet van een rechtelijke procedure waarbij je allebei met een eigen advocaat jouw belangen zal moeten behartigen en eventuele kinderen soms ook gehoord zullen moeten worden. De ervaring leert dat het opstellen van een echtscheidingsconvenant voor beide partijen een periode van intensieve en emotionele onderhandelingen is.

Het echtscheidingsconvenant is dus de basis voor je nieuwe toekomst, daarom is het belangrijk om na te denken over welke afspraken je hierin op laat nemen. Want hoewel je emotioneel afscheid neemt van je partner na een scheiding en je ook het contract van het huwelijk verbreekt, vormt het echtscheidingsconvenant het contract dat je meeneemt naar je nieuwe leven zonder je (ex-)partner. Ondanks dat jij misschien besloten hebt ge gaan scheiden, kan het zijn dat de afwikkeling van de scheiding een emotionele periode voor jou is. Daarom kan je de hulp van een echtscheidingsspecialist inschakelen. Deze kan jou helpen met het opstellen van een echtscheidingsconvenant en jouw belangen behartigen in de onderhandelingen.