Hulp bij scheiding; je staat er niet alleen voor!

Als jouw (ex-)partner onlangs heeft verteld dat hij of zij wil scheiden, dan kan het zijn dat jij gevoelsmatig een aantal stappen achterloopt. Je (ex-)partner heeft zich – zonder jouw weten – al enige tijd emotioneel op deze stap voorbereid, waarschijnlijk al wat onderzoek gedaan naar wat een scheiding inhoudt en misschien zelfs al een advocaat benaderd. Jij daarentegen bent misschien wel overvallen door deze plotselinge wending in jullie huwelijk. Daardoor heb je het gevoel dat je moet rennen om je (ex-)partner emotioneel en inhoudelijk bij te houden. Hij of zij lijkt het station van verdriet en woede al gepasseerd, terwijl jij er nog middenin in zit. Dat dwingt jou nu opeens om in een korte tijd inhalen waar hij of zij zich al enige tijd op voorbereid heeft. Niet verwonderlijk dat je hoofd vol zit met vragen, jij overloopt met emotie en misschien niet weet waar je moet beginnen. Kortom je kan wel wat hulp bij je scheiding gebruiken. In dit artikel leggen we je uit hoe een scheiding in grote lijnen in zijn werk gaat en wat voor hulp jij bij een scheiding kan krijgen.

hulp bij scheiding

Hulp bij scheiding; omdat scheiden al moeilijk genoeg is

Als je (ex-)partner heeft aangegeven te willen scheiden, dan kun je het prettig vinden om hulp bij je scheiding te krijgen. Er komt tenslotte in één keer een heleboel op je af en een heleboel daarvan is ook nog nieuw. Als je niet voorbereid bent op een scheiding, waar begin je dan? Een scheiding begint in principe vanaf het moment dat jouw (ex-)partner aangeeft van jou te willen scheiden. Dan is er uiteraard nog de mogelijkheid om te kijken of relatietherapie je huwelijk kan redden, maar als je (ex-)partner hier niet meer open voor staat dan is de volgende stap een bezoekje aan de advocaat. Een advocaat is de enige persoon die een verzoekschrift tot scheiding bij de rechter kan indienen. Als jij en je (ex-)partner in goed overleg uit elkaar gaan, dan kunnen jullie samen één advocaat delen. Als er echter een moment komt waarop jullie belangen uit één dreigen te lopen of als dit al sis gebeurd, dan kan één advocaat jullie niet beiden vertegenwoordigen. Dit omdat een advocaat geen cliënten met tegenstrijdige belangen mag vertegenwoordigen. Op dat moment zal jij of je (ex-)partner hulp bij je scheiding moeten krijgen van een andere advocaat. Kortgezegd: als je (ex-)partner en jij samen uit de scheiding kunnen komen dan hebben jullie aan één advocaat voldoende, als dit niet het geval is dan zullen jullie allebei een eigen advocaat in de arm nemen.

Als de advocaat het verzoekschrift tot scheiding bij de rechter indient, dan kan hij dit eventueel vergezellen van een zogenaamd scheidingsconvenant; dit is een document waarin de afspraken tussen jou en je (ex-)partner staan. Je bent niet verplicht dit op te stellen als je gaat scheiden, tenzij je gaat scheiden maar wel minderjarige kinderen hebt. In dit geval moet je een ouderschapsplan met je verzoek tot echtscheiding meesturen en dit is onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In het ouderschapsplan staat bijvoorbeeld hoe de kosten voor de kinderen worden gedeeld, hoe belangrijke informatie over de kinderen tussen jou en je (ex-)partner wordt gedeeld en wanneer de kinderen bij wie zijn. In het echtscheidingsconvenant staan afspraken zoals of er alimentatie betaald zal worden, wie er in het huis mag wonen en hoe de inboedel wordt verdeeld. Ondanks dat je niet verplicht bent een dergelijk document te maken, kiezen veel stellen hier wel voor. Je moet die zaken tenslotte sowieso afstemmen met elkaar en door het in een echtscheidingsconvenant vast te leggen kan de rechter het bekrachtigen. Dit betekent dat als bepaalde afspraken niet nageleefd worden, je dit via de rechter kan afdwingen. Stel jij krijgt van je (ex-)partner zogenaamde partneralimentatie, maar hij of zij betaalt dit niet, dan kun je dit juridisch opeisen. Concreet betekent dit dat jij een deurwaarder op je (ex-)partner kan afsturen. Hoewel je (ex-)partner en jij zelf dit document kunnen opstellen, kun je ook hierbij hulp bij je scheiding krijgen. Jouw advocaat of een notaris, kan namelijk met je meekijken en jouw belangen behartigen in de onderhandelingen over de inhoud van het scheidingsconvenant.

Als stellen niet tot een overeenkomst komen over de manier waarop zij uit elkaar gaan en het scheidingsconvenant, dan noemen we dit vaak een vechtscheiding. Dit komt doordat de rechter dan zal moeten bepalen wie waar recht op heeft. Als jij en je (ex-)partner kinderen hebben kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de rechter besluit jullie kinderen te horen. Want jullie willen misschien allebei wel degene zijn bij wie de kinderen het merendeel van de tijd wonen, maar wat willen de kinderen zelf? Als dit enkele maanden duurt, dan kun je de rechter verzoeken tot een tijdelijke beschikking. Je wil tenslotte niet noodgedwongen met je (ex-)partner in hetzelfde huis blijven wonen omdat er nog niet duidelijk is wie er uiteindelijk in het huis mag wonen. Een tijdelijke beschikking geldt echter alleen voor de periode waarin er nog geen definitief besluit is genomen door de rechter. Het kan zomaar dat de kaarten anders geschud zijn na de rechtszaak.

hulp bij scheidingAls er uiteindelijk is besloten hoe jouw (ex-)partner en jij uit elkaar gaan, dan moet je uiteindelijk ook bij de burgerlijke stand je scheiding inschrijven. Dit betekent dat je scheiding bij de registers wordt ingeschreven. Het is belangrijk om dit binnen zes maanden te doen, anders blijf je getrouwd. Daar hoef je gelukkig niet zelf over na te denken. Net zoals het verzoekschrift tot echtscheiding, kan deze handeling alleen door je advocaat verricht worden. Dus als jij na een lange scheidingsprocedure aan het bijkomen bent, hoef je niet bang te zijn dat het proces even later weer opnieuw begint omdat je vergeten bent een papiertje in te leveren. Het kan natuurlijk wel verstandig zijn om je advocaat een keer te herinneren aan deze handeling.

Concreet kun je dus hulp bij je scheiding krijgen op verschillende punten. Maar hulp bij je scheiding concentreert zich over het algemeen op het moment waarop jij en je (ex-)partner moeten onderhandelen over de afspraken voor de toekomst. De hulp bij het opstellen van een scheidingsconvenant kan gegeven worden door een notaris of een advocaat. Dat is afhankelijk van je voorkeur. Je kan er natuurlijk voor kiezen om de advocaat die je sowieso al hebt hiervoor ook te gebruiken of apart een notaris in de arm te nemen. Je bent hiertoe echter niet verplicht. Je kunt een echtscheidingsconvenant ook zelf met je (ex-)partner opstellen. Als je geen hulp bij je scheiding wilt, dan ben je op één punt toch verplicht hulp te aanvaarden. Het indienen van een verzoekschrift tot scheiding kun je namelijk niet zelf bij de rechter doen. Voor die handeling heb je een advocaat nodig. Ook voor het inschrijven van je scheiding heb je hulp nodig van deze advocaat. De reden waarom hulp bij je scheiding op dit punt verplicht is, is omdat een advocaat een inschatting dient te maken of er geen misbruik wordt gemaakt van één van beide (ex-)partners. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jouw (ex-)partner jou onder druk zet om akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden, een advocaat dient hier doorheen te prikken. Het kan ook zo zijn dat één van beide (ex-)partners ongeletterd is of weinig financieel inzicht heeft en daardoor niet overziet wat de consequenties van de scheiding zijn. De advocaat is dus verplicht je die hulp bij je scheiding te bieden en als hij het vermoeden heeft dat er een dergelijke situatie speelt, dan kan hij jouw en je (ex-)partner niet beiden vertegenwoordigen. Dit omdat hij dan met tegenstrijdige belangen te maken krijgt.