Kinderalimentatie, zet je woede opzij!

Wanneer één van de twee partners aanstuurt op een scheiding, kan dit voor de andere partner als een klap komen. Waarom? Wat heb ik fout gedaan? Zou hij of zij een ander hebben? Het zijn logische vragen die opkomen wanneer je geconfronteerd wordt met een scheiding. Wanneer de shock echter voorbij is en je je realiseert dat de scheiding onomkeerbaar is, maken de vragen regelmatig plaats voor woede, verdriet of wraak. Het gevolg daarvan kan zijn dat een scheiding wordt uitgevochten over de rug van de kinderen, en dan met name op het gebied van kinderalimentatie.

Kinderalimentatie als onderdeel van het ouderschapsplan

kinderalimentatieOm dit te voorkomen heeft de overheid bepaalt dat ouders van minderjarige kinderen na hun scheiding een ouderschapsplan moeten opstellen. Hiermee kan niet alleen een vechtscheiding over de ruggen van de kinderen worden voorkomen, maar kunnen ook kinderen de scheiding van hun ouders beter verwerken. Goede informatie geeft kinderen duidelijkheid en dat is erg belangrijk wanneer ouders niet langer bij elkaar zijn. Wanneer een partner aanstuurt op een scheiding terwijl de andere partner dat in eerste instantie niet verwachtte, behouden beide partners wel het recht op omgang met hun kinderen. Daarbij hebben zij de plicht om niet alleen financieel voor de kinderen te zorgen, middels kinderalimentatie, maar ook in de vorm van verzorging en opvoeding.

Knijp je ex-partner niet uit

Zet je woede over de scheiding opzij wanneer het gaat over de kinderalimentatie. Gebruik kinderalimentatie niet als een middel om je ex-partner uit te knijpen, want daar worden de kinderen uiteindelijk de dupe van. Wanneer je de alimentatieplicht wilt vaststellen, wijzigen of beëindigen is de tussenkomst van een rechter noodzakelijk. In eerste instantie moet je samen met je partner proberen om een bedrag vast te stellen. De rechter bepaalt of de hoogte daarvan voldoende is. Wanneer de kinderalimentatie te laag is of ex-partners er samen niet uitkomen, stelt de rechter zelf een bedrag vast. De kinderalimentatie geldt voor kinderen tot 21 jaar, maar wanneer kinderen tussen de 18 en 21 jaar zijn en studiefinanciering krijgen, kan dit in invloed zijn op de hoogte van het bedrag.

Vergeet de kinderbijslag niet

Wanneer je ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, is het mogelijk om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in te schakelen. Zij kunnen dan de kinderalimentatie voor je innen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van je ex-partner. In de strijd rondom kinderalimentatie kunnen ouders de kinderbijslag nog weleens vergeten. Het is belangrijk te weten dat deze in principe wordt uitgekeerd aan de ouder waar de kinderen bij wonen. Tenzij er sprake is van co-ouderschap, dan is het mogelijk om de kinderbijslag te verdelen tussen de beide ouders.