Kinderen van gescheiden ouders gaan sneller samenwonen

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een opvallend feit zien: kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen dan hun leeftijdsgenoten zonder gescheiden ouders. Hierbij is ook nog een verschil aanwezig tussen de dochters en de zonen van gescheiden ouders. Voor dochters is de gemiddelde leeftijd waarop zij voor het eerst gaan samenwonen 22,3 jaar, terwijl zonden 24,3 jaar oud zijn. Dit terwijl dat bij kinderen van niet gescheiden ouders ongeveer een jaar hoger ligt; dochters van ouders die nog bij elkaar zijn gaan gemiddeld op 23,3 jarige leeftijd samenwonen en jongens op 25-jarige leeftijd.

Niet alleen kinderen van gescheiden ouders gaan over het algemeen echter wat eerder samenwonen dan leeftijdsgenoten. Ook kinderen van jong getrouwde ouders wonen eerder samen dan kinderen met ouders die op latere leeftijd zijn gehuwd. En hoger opgeleide vrouwen gaan op een latere leeftijd samenwonen dan lager opgeleide leeftijdsgenoten. Voor mannen is dit verschil echter minder significant. Een ander opvallend feit dat naar voren kwam uit de cijfers van het CBS is dat kinderen van gescheiden ouders – ondanks het feit dat ze gemiddeld eerder gaan samenwonen – later in het huwelijksbootje stappen.

mijnechtscheiding

Over de reden van de bovenstaande bevindingen zijn diverse theorieën. Een ouderlijke scheiding van bijvoorbeeld tafel en bed, zeker als deze plaatsvindt op jongere leeftijd, versnelt overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. De kinderen zijn derhalve eerder klaar en in staat om samen te gaan wonen. Als een scheiding gepaard gaat met veel huiselijke spanning dan is de hypothese dat de kinderen in hun tienerjaren een vorm van compensatie zoeken voor het gemis aan huiselijke warmte. Bevestiging van hun eigen persoonlijkheid wordt gemakkelijker in de buitenwereld gevonden dan bij het eigen gezin.

Dat het samenwonen voor kinderen uit een gebroken huwelijk niet vanzelfsprekend gaat, is af te leiden uit een ander onderzoek waarin is gevonden dat kinderen van gescheiden ouders ook hun eigen relatie sneller en vaker verbreken dan leeftijdgenoten uit een compleet gezin. De relatie verankert minder snel en hecht, terwijl de intentie – de eigen relatie beter laten verlopen beter dan de eigen ouders – juist een extra motivatie kan zijn om op een jongere leeftijd te gaan samenwonen.