Kinderen gescheiden ouders scheiden vaker

Kinderen van gescheiden ouders roepen het maar al te vaak: “ik ga het zelf anders doen dan mijn ouders”. “Ik zal vechten voor mijn relatie, omdat ik heb gezien hoe vervelend het is als je ouders uit elkaar gaan.”  Maar wat blijkt nu? Kinderen van gescheiden ouders beëindigen zelf vaker hun relatie of gaan sneller scheiden dan kinderen van ouders die bij elkaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim dertigduizend thuiswonende kinderen hadden in 2004 een echtscheiding van hun ouders meegemaakt. Reden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om onderzoek te doen naar het effect van het uit elkaar gaan met een kind op de latere relaties van deze kinderen. Zouden ze gedreven zijn om het zelf niet tot een scheiding te laten komen? Of juist ongewild het voorbeeld van hun ouders volgen? Uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat als gekeken wordt naar de liefdesrelaties van kinderen van gescheiden ouders na twintig jaar, komt naar voren dat kinderen van gescheiden ouders sneller gaan scheiden. Het scheidingspercentage onder hen ligt veel hoger dan onder kinderen van niet-gescheiden ouders. Kinderen van gescheiden ouders zouden maar liefst twee keer zo vaak zelf scheiden als kinderen van niet-gescheiden ouders. Veertig procent van de kinderen die een scheiding hebben meegemaakt is zelf twintig jaar na het ja-woord ook gescheiden. Als beide partners kinderen van gescheiden ouders zijn, dan ligt dit percentage zelfs op vijftig procent.

mijnechtscheiding.infoNaast een onderscheid tussen kinderen van gescheiden ouders en kinderen van niet-gescheiden ouders, hebben de onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook gekeken naar kinderen van wie de ouders gescheiden en een nieuwe relatie begonnen zijn toen het kind nog jong was. Of dat het kind voort is gekomen uit dit tweede huwelijk van één of beide ouders. In deze gevallen is volgens de onderzoekers er ook een sterk verhoogde kans op een scheiding waarneembaar. Daarnaast verhoogt het risico op een echtscheiding als kinderen de scheiding van hun ouders op jonge leeftijd hebben meegemaakt. Bijna de helft van de kinderen die jonger dan vijf waren toen hun ouders gingen scheiden, is zelf ook gescheiden twintig jaar na hun ja-woord. Terwijl dit onder kinderen die al volwassen waren toen hun ouders gingen scheiden, iets minder dan veertig procent is.

Aan de hand van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de scheiding van je ouders van grote invloed is op hoe je zelf in een relatie staat. De reden waarom dit percentage hoger ligt bij deze groep is moeilijk te zeggen, aldus de onderzoekers. Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in de manier waarop kinderen van gescheiden ouders tegen relaties aankijken. Als kinderen de hoogoplopende ruzies tussen hun ouders – die vooraf gingen aan de scheiding – bewust hebben meegemaakt, dan kan het zijn dat zij sneller de stekker uit hun relatie trekken op het moment dat er conflicten ontstaan. Dit om de hoogoplopende ruzies – waar zij slechte herinneringen aan hebben – te voorkomen. Daarnaast is het verband tussen de leeftijd van kinderen waarop ze een scheiding meemaken en de kans dat ze zelf scheiden interessant. De instabiliteit in de jeugd zou zich dan op latere leeftijd ook resulteren in relaties.