Kosten scheiding; dit kun jij verwachten!

Trouwen is over het algemeen al niet gratis en ook het beëindigen van een huwelijk is niet kosteloos. Waar je uit een andere relatie misschien op den duur gewoon de stekker trekt, is dat bij een huwelijk wat ingewikkelder. Je neemt niet alleen emotioneel afscheid van elkaar als jij besluit dat je niet meer verder wil met je partner, maar ontbindt ook een zakelijk contract. Op het moment dat je namelijk een huwelijk met iemand aangaat, dan betekent dat dat je ook toezegt bepaalde rechten en plichten te voldoen. Als je wil scheiden wordt dit contract ontbonden en over het algemeen vervangen door een nieuw contract (het echtscheidingsconvenant). Dit is allemaal niet gratis. In dit artikel lees je over de kosten van een scheiding. Welke kosten brengt een scheiding met zich mee en kun je de kosten van een scheiding eventueel drukken?

Kosten scheiding opgebouwd uit drie posten

De kosten van een scheiding zijn over het algemeen opgebouwd uit drie kostenposten: de kosten voor een advocaat, de kosten voor de rechter en de kosten voor het aanvragen van diverse uittteksels. Nu denk je bij een advocaat misschien aan een vechtscheiding, maar iedereen die besluit zijn huwelijk te beëindigen zal hier een advocaat bij moeten betrekken. Dit omdat een advocaat de enige is die een verzoekschrift voor scheiding bij de rechter kan indienen. Dit kan je dus niet zelf doen. Zelfs niet als je (ex-)partner en jij allebei uit elkaar willen en het ook eens zijn over de gronden. Je bent altijd aangewezen op een advocaat; vechtscheiding of niet. Hoeveel je betaalt aan je advocaat is niet alleen afhankelijk van het uurtarief van je advocaat, maar ook hoe lang je scheidingsprocedure duurt. Als jij en je (ex-)partner in goed overleg uit elkaar gaan, dan blijven de kosten voor de scheiding binnen beperken. Onder andere omdat je samen gebruik kan maken van één advocaat en deze maar een beperkt aantal uren. Als jullie echter geen overeenstemming vinden, dan kan de procedure zomaar een aantal maanden of een jaar duren. Dit heeft natuurlijk invloed op de kosten van de scheiding. Hoe langer de procedure duurt, hoe langer jij een advocaat dient in te huren, hoe hoger de kosten voor jouw scheiding oplopen.

kosten scheidingNaast de kosten voor de advocaat, brengt de scheiding ook kosten mee van de rechter. Je dient de rechter namelijk te betalen voor het beslissen over jouw scheiding. Je dient de griffierrechter bijna driehonderd euro te betalen voordat hij zich uitspreekt over jouw scheiding. Als je denkt deze kosten niet te kunnen betalen, dan kan de overheid een deel van de kosten voor de scheiding op zich nemen. Het gaat hierbij uitsluitend om de financiële vergoeding die je zou moeten betalen aan de rechter. Als je gebruik wil maken van een regeling waarbij de overheid een deel van de kosten van je scheiding betaalt, dan moet je dit aangeven bij jouw advocaat. Het betreft een zogenaamde “toevoeging”. Jouw advocaat kan bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging voor je aanvragen. Hier wordt uiteindelijk besloten of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vind je hoeveel je zelf moet betalen van de kosten voor een scheiding en hoeveel de overheid voor jou betaalt.

Naast deze praktische kosten voor een scheiding zijn er ook nog andere kostenposten waar je aan kunt denken. Als je besluit te scheiden van je (ex-)partner, dan kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je in de toekomst alimentatie moet betalen aan je (ex-)partner en/of jullie kinderen. Of de kosten voor het feit dat je misschien een woning moet huren omdat je niet meer in het gezamenlijke koophuis wil blijven. Of op den duur kosten voor een nieuwe inboedel. Deze kosten zijn echter variabel. Ze zullen per scheiding verschillen en zijn dus volledig persoonsafhankelijk. Een algemene indicatie van de kosten van een scheiding geven is dan ook onmogelijk. Volgens de Rechtwijzer liggen de kosten voor een scheiding gemiddeld rond de drieduizend euro voor de drie standaardkosten voor een scheiding; de advocaat, rechter en uittreksels.