Mijn man wil scheiden!

Help, mijn man wil scheiden, was dat wat jij dacht toen jouw partner vertelde een einde te willen maken aan jullie huwelijk? Of had je bij de woorden mijn man wil scheiden eerder een gevoel van opluchting. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zo verrast bent door die boodschap dat je eigenlijk nog helemaal niet weet wat je voelt. Moet je boos zijn? Verdrietig? Of ben je stiekem blij dat jij niet degene bent die deze moeilijke beslissing moest nemen. Welk gevoel bij jou ook de overhand neemt, als je man wil scheiden dan komt er opeens heel veel op je pad. Moet je meteen naar een advocaat rennen? En hoe zorg je dat jij degene bent die dat leuke kastje uit de woonkamer krijgt? En hoe gaan jullie de opvoeding van de kinderen goed laten verlopen als jullie niet meer in hetzelfde huis wonen? Kortom: als je man wil scheiden, dan word je geconfronteerd met een heleboel onzekerheden. In dit artikel geven we je een antwoord op de belangrijkste vragen waarmee je te maken krijgt als je man wil scheiden.

Mijn man wil scheiden! Wat nu?

Was het een verrassing dat jouw man wil scheiden? Of vermoedde je al dat het vlammetje tussen jullie gedoofd was? Ben je stiekem opgelucht dat je man wil scheiden omdat je zelf ook al lange tijd twijfel had? Of heb je het gevoel dat jij je huwelijk nog wil en kan redden? In dit laatste geval kan je jouw (ex-)man natuurlijk voorstellen om te kijken of een relatietherapeut nog iets voor jullie kan betekenen. Misschien denkt jouw man namelijk dat scheiden de oplossing voor jullie problemen is, maar zie jij dat er nog andere mogelijkheden zijn. Echter is het belangrijk om te weten dat jouw (ex-)man niet mee hoeft te werken aan een dergelijk traject. Als jouw man wil scheiden en daarover geen twijfel heeft, dan kan hij eenzijdig de scheiding aanvragen. Dat betekent dat hij via een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Dit kan hij jou zelf vertellen, maar je krijgt daarnaast ook een bericht van zijn advocaat van het feit dat hij de scheiding heeft aangevraagd.

mijn man wil scheiden

Samen of ieder voor zich naar de advocaat

Als je man wil scheiden en jij besluit je huwelijk ook te willen beëindigen bijvoorbeeld omdat je niet verder wil met iemand die niet verder wil met jou, dan zullen jouw (ex-)man en jij naar de advocaat moeten. Misschien denk je dat een advocaat alleen voor stellen is die met ruzie uit elkaar gaan, maar in werkelijkheid moet elk stel dat gaat scheiden langs een advocaat. Een advocaat is namelijk – bij wet bepaald – de enige persoon die een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan indienen. Dit is uit bescherming van jou en je (ex-)man. Een advocaat moet namelijk toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van één van de twee echtgenoten. Dit om kwetsbare echtgenoten te beschermen. Een advocaat moet bijvoorbeeld signaleren als jij onder druk wordt gezet door je (ex-)man om akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden van de scheiding die niet gunstig voor jou zijn. Daarnaast kan je bij een kwetsbare echtgenoot ook denken aan iemand die ongeletterd is of een beperkte financiële kennis heeft en daardoor de gevolgen van de scheiding en de afspraken die daarbij gemaakt worden niet overziet. Op het moment dat een advocaat vermoedt dat er iets niet in de haak is, dan dient er een extra advocaat ingeschakeld te worden. Jouw (ex-)man en jij hebben in dat geval dan allebei een eigen advocaat. Dit heeft te maken met het feit dat een advocaat geen cliënten met tegenstrijdige belangen kan vertegenwoordigen. Op het moment dat jouw (ex-)man jou onder druk zet om akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden dan is dit natuurlijk wel het geval; jouw (ex-)man en jij hebben dan niet dezelfde belangen.

Als jouw man wil scheiden en dit in goed overleg met jou gaat, dan kunnen jullie dus in principe met één advocaat uit de voeten. Dat scheelt niet alleen financieel flink, maar ook het proces dat jullie moeten doorlopen gaat een stuk sneller. In de praktijk blijkt echter dat veel stellen in eerste instantie samen één advocaat hebben, maar er uiteindelijk toch niet samen uitkomen en allebei een eigen advocaat in de arm nemen. Als we het hebben over “er samen uitkomen” dan doelen we over het algemeen op de afspraken die je (ex-)man en jij voor de toekomst maken. Het gaat daarbij niet alleen om hele praktische zaken zoals wie het kastje uit de woonkamer krijgt en wie het echtelijke bed, maar bijvoorbeeld ook aan het feit of jij partneralimentatie krijgt of niet. Als jij tenslotte je hele leven niet hebt gewerkt omdat jullie hadden afgesproken dat jij voor de kinderen zou zorgen, dan is het prettig als een deel van die financiële verhouding voor jou blijft bestaan. Dat je niet halsoverkop een baan moet zoeken of zonder inkomen zit.

Mijn man wil scheiden! Hoe gaan we verder naar de toekomst?

Veel stellen besluiten deze afspraken samen te vatten in een echtscheidingsconvenant. Dit is een document waarin de afspraken voor de toekomst tussen jou en je (ex-)man zwart op wit worden gezet. Als je gaat scheiden ben je niet verplicht zo’n document te maken. Dat betekent dat jij ook niet verplicht bent om een notaris of advocaat in de arm te nemen om dit voor jou te regelen. Je (ex-)man en jij mogen in principe zelf een document maken en dit meesturen naar de rechtbank. Als je man wil scheiden komt er echter nogal wat nieuwe materie op je bordje liggen. Het kan daarom prettig zijn wel gebruik te maken van de kennis en kunde van een advocaat. Die kan dan jouw belangen behartigen. Als jouw (ex-)man en jij minderjarige kinderen hebben, dan zijn jullie wel verplicht om een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. Dit is een document waarin afspraken staan die specifiek betrekking hebben op de kinderen. Je kunt hierbij denken aan hoe jouw (ex-)man en jij elkaar zullen informeren over belangrijke zaken die de kinderen aangaan, bij wie de kinderen wanneer zullen wonen en hoe de kosten voor de kinderen verdeeld zullen worden. Een ouderschapsplan wordt ook wel gezien als onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Als je wil dan kan een rechter je echtscheidingsconvenant bekrachtigen. Dit houdt in dat de rechter de afspraken die jouw (ex-)man en jij hebben gemaakt juridisch afdwingbaar worden. Stel er is afgesproken dat jij partneralimentatie van je (ex-)man krijgt, maar hij betaalt dit niet, dan kun jij via een deurwaarder beslag laten leggen op zijn spullen van dezelfde waarde.

mijn man wil scheiden

De onderhandelingen over de toekomst zijn vaak het hangijzer van een scheidingsprocedure. Als jouw man wil scheiden en jij niet, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je emotioneel wat rekeningen wil vereffenen via de verdeling van de inboedel. Hij heeft jou altijd tekort gedaan, dat laat jij je nu niet weer gebeuren. Of misschien heb jij juist het gevoel dat je man wil scheiden en ook meteen de hele inboedel meeneemt. Hij laat jou gevoelsmatig met lege handen achter. Als jullie er samen niet uitkomen in de onderhandelingen dan kan de rechter beslissen hoe verschillende zaken in de toekomst geregeld zullen worden. Dat proces neemt echter veel meer tijd in beslag dan als jullie zelf proberen een oplossing te vinden. Daarbij ligt het lot dan in de handen van een ander. Als jullie kinderen hebben dan kan op een dergelijk moment besloten worden dat zij bijvoorbeeld gehoord worden over bij wie zij het liefste zouden willen worden.

Als jullie zelf uit de onderhandelingen zijn gekomen of de rechter voor jullie heeft besloten, dan kun je de scheiding daadwerkelijk definitief maken. Dit doe je door jullie scheiding door te geven bij de burgerlijke stand. Als je dit niet binnen zes maanden doet, dan blijf je getrouwd en begint het hele proces opnieuw. Dat klinkt misschien wat spannend in de oren, want zo’n papiertje vergeet je misschien in zo’n emotionele periode als je scheiding. Gelukkig ben je daar niet zelf verantwoordelijk voor. De advocaat is de enige die dit verzoek kan indienen. Dat betekent dat jij je kan richten op het verwerken van de scheiding en je dus niet druk hoeft te maken over papierwerk. Het is echter goed om deze regelgeving te kennen zodat je jouw advocaat eventueel kan herinneren.

Mijn man wil scheiden. Dit staat mij in het kort te wachten

Samengevat: als jouw man wil scheiden, dan kun je te maken krijgen met verschillende emoties. Jouw emoties bepalen waarschijnlijk het pad dat je zult gaan bewandelen. Ga je proberen je huwelijk te lijmen met relatietherapie? Gaan jullie gezamenlijk naar de advocaat? Of komen jullie tegenover elkaar te staan in de rechtbank? Op het moment dat jullie echt naar een scheiding toewerken ben je altijd aangewezen op een advocaat. Uit bescherming van jouw rechten is namelijk in de wet opgenomen dat je verplicht een keer langs een scheidingsadvocaat moet. Hij is de enige persoon die bepaalde stappen in jouw scheiding kan ondernemen.