Scheiden van tafel en bed; de zin en onzin

Net zoals elk huwelijk verschillend is, is ook elke scheiding verschillend. Wat veel mensen echter niet weten, is dat er naast de ‘normale’ echtscheiding, nog twee scheidingsvormen zijn waarbij partners niet langer een relatie met elkaar hebben. Die scheidingsvormen heten scheiden van tafel en bed en de ontbinding van het huwelijk na scheiden van tafel en bed.

Verschillende scheidingsvormen

scheiden van tafel en bedBij een ‘gewone’ echtscheiding wordt het huwelijk tussen twee partners beëindigd. Alle juridische banden tussen de twee partners zijn daarmee verbroken. Het is daarnaast ook mogelijk om voor de wet getrouwd te blijven, maar toch gescheiden te zijn. Dit heet een scheiding van tafel en bed. De rechten en plichten van het huwelijk blijven bij scheiden van tafel en bed gelden, maar toch kies je ervoor om als partners geen relatie meer te hebben. Voor deze scheidingsvorm kan gekozen worden wanneer partners om financiële redenen geen echtscheiding willen aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer partners samen een bedrijf hebben of wanneer er een gemeenschappelijke schuld is. Een tweede reden om te kiezen voor de vorm scheiden van tafel en bed kan zijn dat partners om religieuze redenen getrouwd willen blijven.

Ontbinden huwelijk na scheiden van tafel en bed

Een derde optie is de ontbinding van het huwelijk na scheiden van tafel en bed. Op die manier wordt het huwelijk alsnog verbroken en zijn alle juridische banden tussen de twee partners beëindigd. Deze vorm van scheiden is als het ware de opvolger van de bovengenoemde scheidingsvorm. Partners moeten minstens drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed voordat zij het huwelijk definitief kunnen ontbinden. Denk daarom goed na of je voor deze scheidingsvorm wilt gaan, want het definitief ontbinden van het huwelijk is dan niet zomaar een feit.
Voor alle drie deze scheidingsvormen moeten de partners een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat nodig. Partners kunnen ervoor kiezen om samen dezelfde advocaat te hebben. Dit levert onder andere een financieel voordeel op. Wanneer partners het samen niet eens kunnen worden, kan er ook voor gekozen worden om beiden een eigen advocaat in handen te nemen.