Scheiding aanvragen; dit moet je weten!

Er kunnen diverse redenen zijn waarom jij een scheiding wil aanvragen. Misschien heb jij de afgelopen tijd gevoelens gekregen voor een ander, ben jij tot de conclusie gekomen dat jouw (ex-)partner en jij toch te veel van elkaar verschillen voor een duurzame toekomst samen of kunnen jullie elkaar om een andere reden niet gelukkig maken in het huwelijk. Wat je ook heeft doen besluiten dat je de scheiding wil aanvragen, het is waarschijnlijk het einde van een periode vol twijfels over de vraag wel of niet scheiden, maar tegelijkertijd het begin van een nieuwe onzekere periode. Want wat komt er kijken bij het aanvragen van een scheiding? Hoe werkt een scheiding aanvragen eigenlijk? En kan er iemand helpen bij alles wat komt kijken bij het aanvragen van een scheiding?

Scheiding aanvragen is indienen verzoekschrift scheiding

Als we spreken over een scheiding aanvragen, dan hebben we het vaak over het indienen van het verzoekschrift tot een scheiding bij de rechter. Je kan dit samen met jouw (ex-)partner doen of een zogenaamde eenzijdige scheiding aanvragen. In dat laatste geval wordt jouw (ex-)partner binnen twee weken nadat jij het verzoekschrift tot scheiding bij de rechter hebt ingediend geïnformeerd over het feit dat jij de scheiding hebt aangevraagd. Dit doet jouw advocaat. Een scheiding aanvragen loopt namelijk altijd via een advocaat. Je kunt niet zelf naar de rechtbank gaan om het verzoekschrift tot scheiding in te dienen. In de toekomst is het wellicht wel mogelijk voor stellen zonder minderjarige kinderen om een huwelijk te ontbinden via een medewerker van de burgerlijke stand. Dit is momenteel echter nog een wetsvoorstel en dus voorlopig nog niet mogelijk. Vanuit verschillende hoeken komt er namelijk kritiek op deze manier van de scheiding aanvragen. Dit heeft met name te maken met het feit dat de rol van de advocaat dan wegvalt, terwijl de advocaat meer dan een juridische functie in het proces heeft. Een advocaat dient ook in de gaten te houden of er geen misbruik wordt gemaakt van een kwetsbare (ex-)partner. Tijdens een gesprek met de advocaat moet bijvoorbeeld duidelijk worden of beide (ex-)partners uit eigen overtuiging akkoord gaan met gemaakte afspraken en één van beide (ex-)partners niet onder druk is gezet om akkoord te gaan. Je kunt je ook voorstellen dat één van beide (ex-)partners ongeletterd is en daardoor niet overziet wat de scheiding inhoudt of dat een (ex-)partner niet op de hoogte is van de financiële situatie en daardoor benadeeld wordt. Bij een scheiding via een ambtenaar van de burgerlijke stand wordt er vanuit gegaan dat beide (ex-)partners er in goed overleg met elkaar uit komen. De kritiek is dat dit te gevoelig is voor misbruik.

scheiding aanvragenDe scheiding aanvragen is dus simpelweg het indienen van het verzoekschrift tot de scheiding bij de rechtbank door jouw advocaat. Dat kan samen met jouw (ex-)partner. In dat geval hebben jullie samen één advocaat nodig en zal de scheiding snel verlopen. Dit omdat een scheiding in goed overleg door de rechter in korte tijd bekrachtigd kan worden. Je kan ook eenzijdig een scheiding aanvragen. In dat geval is de kans klein dat jouw (ex-)partner dezelfde advocaat met jou zal willen delen en is de kans groot dat jullie tegenover elkaar komen te staan in de rechtbank. Beiden met een eigen advocaat. Een derde optie is dat jouw (ex-)partner en jij in eerste instantie gezamenlijk de scheiding aanvragen, maar er tijdens de onderhandelingen over de toekomst toch niet samen uitkomen. In dat geval kan de advocaat jullie niet allebei blijven vertegenwoordigen omdat er sprake is van conflicterende belangen. Dit betekent ook dat jouw (ex-)partner en jij allebei gebruik zullen maken van een eigen advocaat.

Als (ex-)partners het niet eens kunnen worden over de scheiding, dan gaat dit over het algemeen over afspraken die gemaakt dienen te worden voor de toekomst. Hierbij kun je denken aan vragen of er alimentatie betaald dient te worden door de ene partner aan de andere? En zo ja, hoeveel? En vragen zoals wanneer de kinderen bij wie zijn. Deze afspraken kun je in een eigen document op papier zetten, maar vaker wordt het zwart op wit gezet in het echtscheidingsconvenant. Dit is een document dat met de scheiding aanvraag meegestuurd kan worden naar de rechter. De rechter kan dit document dan laten bekrachtigen. Dat betekent dat als je (ex-)partner de gemaakte afspraken niet naleeft, jij deze kunt afdwingen via de rechter. Als je (ex-)partner niet de gewenste alimentatie betaalt, dan kun jij bijvoorbeeld de deurwaarder sturen. Als je minderjarige kinderen hebt, dan ben je verplicht een ouderschapsplan in te dienen. Dit ouderschapsplan is onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In dit document staat hoe er omgegaan wordt met de opvoeding van de kinderen, hoe ouders elkaar op de hoogte houden van belangrijke zaken en hoe zorgkosten gedeeld worden.

Traject aanvragen scheiding verschilt per stel

Wat een scheiding aanvragen kost en hoe lang het traject in beslag zal nemen is afhankelijk van het pad dat jouw (ex-)partner en jij zullen bewandelen. Als jullie in goed overleg uit elkaar gaan en samen jullie scheiding tot een goed einde weten te brengen, dan zal het traject niet meer tijd kosten dan nodig. Dat is niet alleen prettig op het gebied van de verwerking, maar ook als gekeken wordt naar het kostenplaatje. Als je in goed overleg uit elkaar gaat hoef je niet alleen veel minder lang gebruik te maken van de diensten van een advocaat, maar kun je ook nog eens de advocaatkosten met je (ex-)partner delen omdat jullie maar één advocaat nodig hebben. Als het aanvragen van de scheiding en de afwikkeling daarvan echter zorgt voor frictie, dan gaat het proces meer tijd in beslag nemen en zullen de kosten vanzelfsprekend ook oplopen. Als het overleg tussen jullie verzandt of vanaf het begin niet mogelijk is dan kan een scheiding aanvragen en definitief maken zomaar een aantal maanden in beslag nemen. Het kan al snel drie maanden duren voordat een rechter een beslissing duurt en dit kan met gemak langer worden als jullie het niet met elkaar eens worden.

Als je na het aanvragen van de scheiding inderdaad verzeild raakt in een dergelijke situatie dan kan je de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een besluit dat geldt gedurende de periode dat er nog geen definitief oordeel van de rechter ligt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als het gaat om hoe je om moet gaan met vragen zoals wie er in het huis blijft wonen totdat jullie de scheiding definitief maken.

scheiding aanvragenSamengevat: als we het hebben over een scheiding aanvragen, dan gaat het concreet over het verzoekschrift tot de scheiding indienen bij de rechtbank. Dit is iets wat jij zelf niet kunt doen, maar waar je altijd hulp van een advocaat voor nodig hebt. Dit kan één advocaat zijn voor zowel jou als je (ex-)partner als jullie er samen in goed overleg uit kunnen en willen komen, maar dit kunnen ook twee advocaten zijn. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als jij eenzijdig de scheiding aanvraagt of als jij en je (ex-)partner niet uit de onderhandelingen over de scheiding komen. Onderhandelingen over de scheiding gaan dan met name over de afspraken die voor de toekomst gemaakt worden. Moet er alimentatie aan een (ex-)partner betaald worden? Wie is er verantwoordelijk voor de zorgkosten voor de kinderen? En wie mag er in het huis blijven wonen? Als je niet uit deze onderhandelingen komt dan kan er een flinke periode zitten tussen het moment waarop jij de scheiding aanvraagt en deze definitief wordt. Omdat dit praktische problemen kan opleveren, kan je de rechter om een tijdelijke voorziening vragen. Dit is een besluit voor een aantal praktische zaken dat geldt totdat er een definitief besluit is genomen door de rechter.