Scheidingsadvocaat; dit doet hij allemaal!

Als jouw partner van jou wil scheiden, dan is het onvermijdelijk dat je op een zeker moment in aanraking komt met een scheidingsadvocaat. Misschien dat je denkt dat dit vooral iets is voor mensen die verzeild raken in een vechtscheiding, maar in werkelijkheid moet elk stel dat uit elkaar wil langs een scheidingsadvocaat. Alleen de scheidingsadvocaat kan voor jou en je (ex-)partner het verzoek tot scheiding bij de rechtbank indienden. Daarnaast dient de scheidingsadvocaat er op toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt van een eventuele kwetsbare partner. In dit artikel kan jij lezen op welke manieren je met een scheidingsadvocaat te maken kan krijgen tijdens jouw scheiding en welke taken een scheidingsadvocaat vervult.

scheidingsadvocaatAls jouw (ex-)partner van jou wil scheiden, dan kan je dit op verschillende manieren ontdekken. Misschien heeft hij of zij dat zelf aan je verteld, heb je het ontdekt doordat je zoektermen zag staan in de zoekgeschiedenis van Google of kreeg je een bericht van de scheidingsadvocaat dat je (ex-)partner eenzijdig de scheiding bij de rechtbank heeft aangevraagd. Hoe je ook tot de ontdekking bent gekomen dat jij en je (ex-)partner niet meer verder zullen gaan met elkaar, op een zeker moment zal je in aanmerking komen met een scheidingsadvocaat. De scheidingsadvocaat is namelijk de enige persoon die bij de rechtbank het verzoek tot scheiding kan indienen. Dat kan jij zelf niet doen en ook een notaris is hiervoor niet bevoegd.

De manier waarop jij en je (ex-)partner uit elkaar gaan bepaalt alleen uit voor het moment waarop jij in contact komt met je scheidingsadvocaat en of je gebruik zal maken van één scheidingsadvocaat voor jullie allebei of dat jullie allebei een eigen scheidingsadvocaat in de arm nemen. Dat zit als volgt. Als jij en je (ex-)partner in goed overleg uit elkaar gaan, dan hebben jullie in principe genoeg aan één scheidingsadvocaat voor jullie allebei. Deze scheidingsadvocaat dient dan namens jullie samen het verzoek tot scheiding bij de rechtbank in en stelt eventueel een echtscheidingsconvenant met jullie op. Het kan echter ook anders lopen. Zo kan het zijn dat jouw partner jou niet durfde te confronteren met het feit dat hij of zij wilde scheiden en daarom eenzijdig de scheiding heeft aangevraagd bij de rechtbank. Zijn of haar scheidingsadvocaat heeft jou dan binnen twee weken na dit moment geïnformeerd over het feit dat er een verzoek tot scheiding bij de rechtbank ligt. Hoogstwaarschijnlijk betekent dit dat jij een eigen scheidingsadvocaat in de arm neemt om jouw belangen te behartigen. Een andere mogelijkheid is dat goed overleg tussen jou en je (ex-)partner niet meer mogelijk is. Misschien wist je dit meteen of zijn jullie tijdens de onderhandelingen vastgelopen. In dat geval kan de scheidingsadvocaat jullie belangen niet meer behartigen, omdat de belangen van de cliënten van een scheidingsadvocaat nooit tegenstrijdig mogen zijn. Dit betekent dat jullie ook allebei een eigen scheidingsadvocaat in de arm nemen.

Scheidingsadvocaat in de toekomst overbodig?

Staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel gedaan waarin hij oppert dat scheiden zonder scheidingsadvocaat ook mogelijk moet zijn voor stellen zonder minderjarige kinderen. Je zou dan van je (ex-)partner kunnen scheiden bij een ambtenaar van de burgerlijk stand. Dit zou het proces sneller en goedkoper maken onder andere doordat je bespaart op de kosten voor een scheidingsadvocaat. Dit voorstel van de staatssecretaris kon echter op enige weerstand rekenen. Dit omdat een mogelijk kwetsbare partner niet voldoende beschermt zou worden via een scheiding op deze wijze. Dat is wat mensen vaak niet weten, maar een scheidingsadvocaat is ook de persoon die jouw rechten beschermt. De scheidingsadvocaat houdt in de gate of niet één van beide (ex-)partners “misbruikt” wordt door de ander. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het feit dat de ene (ex-)partner onder druk wordt gezet door de ander om bijvoorbeeld akkoord te gaan met bepaalde (ongunstige) afspraken, of één van beide (ex-)partners ongeletterd is en daardoor de gevolgen van de gemaakte afspraken niet overziet of dat één van beide (ex-)partners onvoldoende inzicht heeft in de financiële situatie om te begrijpen wat eventuele voor hem of haar betekent. De scheidingsadvocaat moet deze signalen oppikken en hier naar handelen. Als jouw scheidingsadvocaat bijvoorbeeld het vermoeden heeft dat jij onder druk wordt gezet door jouw (ex-partner) om akkoord te gaan met bepaalde afspraken, dan kan dit betekenen dat de scheidingsadvocaat besluit dat jij een eigen scheidingsadvocaat nodig hebt om jouw belangen te behartigen.

Hoewel een scheidingsadvocaat in eerste instantie het verzoek tot scheiding bij de rechtbank zal indienen, kan een scheidingsadvocaat ook een zogenaamd scheidingsconvenant opstellen. Dit is een document waarin de afspraken staan die jouw (ex-)partner en jij maken met betrekking tot de scheiding. Je kan hierbij denken aan het feit of jouw (ex-)partner jou alimentatie dient te betalen of andersom, of één van jullie beiden in jullie huis blijft wonen of dat jullie dit verkopen of welke afspraken jullie maken over de opvoeding van jullie kinderen. Een dergelijk echtscheidingsconvenant kan ook bekrachtigd worden door de rechter. Dit betekent concreet dat je jouw (ex-)partner kan houden aan zijn of haar afspraken. Als jij bijvoorbeeld recht hebt op partner alimentatie, maar jouw (ex-)partner dit niet betaalt dan kun je dit afdwingen op basis van het echtscheidingsconvenant. Dan zou je bijvoorbeeld een deurwaarder naar je (ex-)partner kunnen sturen.

Kort samengevat: als jouw (ex-)partner van jou wil scheiden, dan is het onvermijdelijk dat jij op een zeker moment in contact zal komen met een scheidingsadvocaat. Dat kan op verschillende momenten in het proces zijn en ook in verschillende vormen. Als jij en jouw (ex-)partner in goed overleg uit elkaar gaan, dan kan het zijn dat jullie samen één scheidingsadvocaat in de arm nemen. Terwijl jij ook geconfronteerd kan worden met een scheiding via de scheidingsadvocaat van jouw (ex-)partner doordat hij of zij een eenzijdige scheiding heeft aangevraagd. Het is ook mogelijk dat jij en je (ex-)partner niet samen uit de onderhandelingen komen. In dat geval kun je allebei je eigen scheidingsadvocaat in de arm nemen. De taak van de scheidingsadvocaat is om het verzoek tot scheiding bij de rechtbank in te dienen. De scheidingsadvocaat is de enige die dit kan doen. Jij of een notaris zijn hiervoor niet bevoegd. Hiernaast kan je scheidingsadvocaat je helpen met het opstellen van een scheidingsconvenant. Dit is een document waarin de gemaakte afspraken tussen jou en je (ex-)partner op papier worden gezet. De rechter kan dit document bekrachtigen waardoor je jouw (ex-)partner ook kan houden aan de gemaakte afspraken. Wat veel mensen echter niet weten is dat een scheidingsadvocaat ook in de gaten dient te houden of er geen misbruik wordt gemaakt van één van beide (ex-)partners. Dit is ook de reden waarom het momenteel niet mogelijk is om zonder tussenkomst van een scheidingsadvocaat te scheiden.