Scheidingsconvenant; de afspraken van je scheiding

Als jouw (ex-)partner heeft besloten dat hij of zij van jou wil scheiden dan betekent dit niet alleen dat er op emotioneel gebied een einde komt aan jullie relatie, maar ook dat er een einde komt aan jullie huwelijkscontract. Met het definitief maken van jullie scheiding komen de rechten en plichten van het huwelijk van de ene op de andere dag te vervallen. Dat neemt echter niet weg dat veel (ex-)partners ervoor kiezen om hun gescheiden toekomst te vangen in een nieuw contract; het scheidingsconvenant. Een scheidingsconvenant is een document waarin de afspraken staan die jouw (ex-)partner en jij maken. Hierbij kun je denken aan het feit of jij alimentatie kan verwachten en zo ja hoeveel, hoe jullie inboedel verdeeld wordt en op welke manier jullie de kinderen willen blijven opvoeden. In dit artikel lees je meer informatie over de inhoud van een scheidingsconvenant, hoe een scheidingsconvenant tot stand komt en wat de voordelen van een scheidingsconvenant zijn.

Als jouw (ex-)partner heeft besloten dat hij of zij wil scheiden, dan betekent dit dat een advocaat het verzoek tot echtscheiding bij de rechter indient. Jij en je (ex-)partner kunnen besluiten een verzoek tot echtscheiding te vergezellen met een scheidingsconvenant. Als je dit doet kan de rechter jouw scheidingsconvenant bekrachtigen. Dat betekent dat jij je (ex-)partner aan de gemaakte afspraken kan houden als deze niet worden nagekomen. Stel er is in het scheidingsconvenant vastgesteld dat jij partneralimentatie krijgt van je (ex-)partner, maar hij of zij dit niet betaalt, dan kun jij dit afdwingen omdat dit zwart op wit staat in de scheidingspapieren. Dit betekent zelfs dat jij een deurwaarder op je (ex-)partner kan afsturen. Je bent niet verplicht een scheidingsconvenant op te stellen met jouw (ex-)partner. Als u minderjarige kinderen heeft bent u echter wel verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan is onderdeel van het scheidingsconvenant en bevat afspraken die specifiek betrekking heeft op jouw minderjarige kinderen. In het ouderschapsplan staat bijvoorbeeld hoe de zorg voor de kinderen verdeeld wordt, hoe jij en je (ex-)partner belangrijke informatie over de kinderen zullen delen en hoe de kosten voor de verzorging van de kinderen geregeld wordt.

scheidingsconvenant

Scheidingsconvenant vervangt huwelijksovereenkomst

In zekere zin kan je het scheidingsconvenant dus zien als een document waarin de afspraken die je sowieso maakt tijdens de scheiding zwart op wit zet. Je zult tenslotte ook zonder scheidingsconvenant moeten bespreken hoe je de inboedel verdeelt of bij wie de kinderen gaan wonen. Het is echter niet verplicht om deze afspraken op papier te zetten. Het kan ook blijven bij mondelinge afspraken. Omdat het niet verplicht is om een scheidingsconvenant op te stellen, zijn er ook geen richtlijnen over hoe een dergelijk document eruit moet zien. Je kunt zelf een document opstellen, maar als je bang bent dat je rechten dan onvoldoende behartigd zullen worden dan kun je ook een advocaat of notaris laten bemiddelen. Deze kan dan zorgen dat jij je achteraf niet bekocht voelt. Het scheidingsconvenant kun je dus zien als de basis voor je nieuwe toekomst.

De onderhandelingen over de inhoud van het scheidingsconvenant kunnen in goed overleg worden gemaakt, maar het kan natuurlijk ook dat jij en je (ex-)partner onenigheid hebben over de inhoud. Dit wordt in de volksmond ook wel een vechtscheiding genoemd. De inhoud van het scheidingsconvenant wordt dan de inzet van een rechtszaak. In een dergelijk geval hebben jullie allebei een eigen advocaat die jullie belangen behartigt. Het kan dan ook zijn dat de rechter jullie kinderen bijvoorbeeld willen horen. De rechter beslist dan uiteindelijk onder welke voorwaarden jouw (ex-)partner en jij uit elkaar gaan. Mocht dit proces lang duren, dan kan dat praktische bezwaren opleveren. Als jij en je (ex-)partner bijvoorbeeld al niet meer in hetzelfde huis wonen en het niet eens kunnen worden over de omgangsregeling met de kinderen, dan kan je de rechter een voorlopige voorziening uitspreken. Een voorlopige voorziening is niet hetzelfde als je scheidingsconvenant. De voorlopige voorziening bepaald hoe er met een aantal zaken omgegaan dient te worden totdat de scheiding definitief is en dus ook de gemaakte afspraken.

Als jij en je (ex-)partner het wel eens kunnen worden over jullie scheiding en de inhoud van het scheidingsconvenant, dan kan dit het proces bij de rechtbank versnellen. Als jullie namelijk gezamenlijk een verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank indienden, dan zal de rechtbank deze uitsluitend te bekrachtigen. Dit is de snelste scheidingsprocedure mogelijk. Als je dus met je (ex-)partner in gesprek kan blijven en het samen eens kan worden over de afspraken voor de toekomst, dan is de scheiding het snelste afgerond.